Program szkolenia dla dzieci i młodzieży

Dzieci i młodzieży z klas 4-8 Szkoły Podstawowej:

 • Szkolenie z zakresu survival-u
 • Umiejętność bezpiecznego poruszania się w nieznanym terenie,
 • Podstawy rozpalania ognia,
 • Umiejętność bezpiecznego pozyskiwania wody i pożywienia,
 • Umiejętności bezpiecznego zachowania się w terenie niezurbanizowanym,
 • Gdzie i jak szukać pomocy.

 

 • Szkolenie z zakresu topografii
 • Orientacja w terenie,
 • Jak korzystać z mapy,
 • Określanie kierunków świata w terenie,
 • Planowanie drogi.

 

 • Samoobrona
 • Zachowanie się w sytuacji potencjalnego zagrożenia,
 • Dbanie o bezpieczeństwo swoje i otoczenia,
 • Sposoby reagowania na poszczególne sytuacje stwarzające zagrożenie.

 

Wszystkie elementy są podzielone na Bloki tematyczne. Blok A i blok B. Blok A jest
to przedstawienie wiedzy w postaci teoretycznej. Blok B jest to powtórzenie bloku A oraz jego rozwinięcie o elementy praktyczne w rejonie niezurbanizowanym (teren leśny).

Zajęcia są prowadzone w formie zabawy i ciekawostek przez ludzi wykwalifikowanych z dużym bagażem doświadczenia wojskowego oraz pracy z dziećmi, posiadający przygotowanie pedagogiczne.

 

 • Gra terenowa „Geotyda” :

Paragrafowe gry terenowe to rozgrywka oparta o test do jednostek specjalnych zmodyfikowany na potrzeby cywilne. Rozgrywka odbywa się na specjalnie przygotowanej trasie w terenie. Kluczową rolę odgrywa uważna obserwacja terenu, współpraca w grupie, umiejętność radzenia sobie w nieprzewidywalnych sytuacjach, logiczne myślenie oraz czytanie ze zrozumieniem. Ważna jest również ogólna sprawność fizyczna, jednak nacisk kładziony jest na dokładność, a nie szybkość rozwiązywania problemów. Konstrukcja taka umożliwia wykształcenie w uczestnikach cech przydatnych w codziennym życiu oraz zdobywaniu kolejnych umiejętności.

 

Koszt przedmiotowych zajęć jest uzależniony od ilości uczestników oraz indywidulanych preferencji grupy. Bliższe informacje pod numerem telefonu 502-66-00-00.

Dom Wypoczynkowy „TATRY”

 

Małe Ciche Lichajówki 2b

Dom. (18) 20 84 243  

kom. 603 063 834

Dom Wypoczynkowy „TATRY”

Małe Ciche Lichajówki 2b

Dom. (18) 20 84 243  

kom. 603 063 834

DOM WYPOCZYNKOWY TATRY

 

MALOWNICZO POŁOŻONY DOM

 

 

WCZASY DLA KAŻDEGO